نویسنده: طلیعه نورانی

هر آنچه که امکان دارد در مورد دیجیتال مارکتینگ ندانید

دیجیتال مارکتینگ در ایران تعریف روشنی ندارد، برخی آن را با بهینه سازی موتورهای جستجو SEO اشتباه می گیرند و برخی دیگر آن را یک استراتژی محتوایی می دانند. هرچند همه این ها در دل دیجیتال مارکتینگ قرار دارند، اما به خودی خود، توضیح دهنده فرایند تبلیغات اینترنتی یا همان دیجیتال مارکتینگ نیستند.