برای تولید پادکست، استفاده از ابزار مناسب دغدغه‌ای است، که پادکسترها را در دنیای تکنولوژی امروز سردرگم کرده است. انتخاب نرم‌افزار درست برای تولید پادکست به‌ این بستگی دارد، که تمرکز شما روی تولید چه ‌مواردی باشد. که در ادامه بیشتر با آن‌ها آشنا خواهیم شد.