مهم‌ترین قسمت صفحه نتایج جستجوی گوگل، فهرست نتایجی است که موتورهای جستجو درپاسخ به کلید واژه‌ های به کاربرده شده نشان می‌دهند.