تحقیقات بازار چیزی است که هنوز در ایران جدی گرفته نمی‌شود، فرض کنید قرار است به یک سفر دور و دراز بروید و هیچ نقشه و مقصد مشخصی ندارید. چیزی شبیه آنچه برای سندباد اتفاق افتاد، یعنی وقتی عمویش علی بابا را گم کرد.