پیش‌بینی می‌شود تا سال 2020، تقریبا حدود 80% از ترافیک اینترنت را ویدئوها پر می‌کنند و بازار بالقوه‌ای را برای تولید محتوای ویدئویی به وجود خواهند آورد، که این امر بر اهمیت استفاده از موشن گرافیک می‌افزاید. و پنجره جدیدی در دنیای تبلیغات دیجیتال می‌گشاید.