بررسی آنلاین Online review بخش جدا نشدنی از یک تجارت است.مهم نیست که صاحب یک رستوران قدرتمند یا خدمات کامپیوتری و یا حتی فروشگاه زنجیره‌ای قهوه باشید، مردم دوست دارند از روی بررسی‌های آنلاین و با استناد به نکات مثبت و منفی اقدام به خرید کنند.