رزومه مانند متن یک سخنرانی به شما کمک می‌کند تا خودتان را به نمایش بگذارید. رزومه، شما را در نبود شما معرفی می کند. رزومه شامل تمام اطلاعات مفید درباره شماست پس مهم است. در این مقاله نکات اصلی رزومه را بخوانید.