ابزارهای رصد شبکه‌های اجتماعی امکان دسترسی شما به نظرات مخاطب در مورد برند، صنعت و رقبایتان را در شبکه‌های اجتماعی فراهم می‌کند، با داشتن مهارت کافی در نحوه جستجو و پرسیدن سوال و فیلترکردن نتایج در حیطه کسب‌وکار خود به نتایجی واقعی دست پیدا کنید