سئو قلمرو وسیعی دارد و رقابت‌ روز‌به‌روز بیشتر می‌شود؛ وب‌‌سایت‌های جدید راه‌اندازی می‌شود و در این میان استراتژ‌ی‌های سئو باید بازنگری شود. با ورود به دهه جدید در سال 2020 این بازنگری عمیق‌تر خواهد شد. در این مقاله به نقاط حساس رتبه بندی سایت در سال 2020 می‌پردازیم.