فالور بیشتر، یکی از دغدغه‌های امروزی همه در شبکه‌های اجتماعی است. اینستاگرام به تازگی نزدیک به 700 میلیون کاربر جذب کرده است، که از این میان 100 میلیون اکانت، تنها در چهار ماه اخیر ثبت شده است، که نشان دهنده رشد سریع این پلتفرم است.