عکاسی صنعتی هنر زندگی بخشیدن به محصولات بی‌جانی است، که اگر از طریق نگاه دوربین‌های این حوزه پنهان بمانند مشخص نیست چه زمانی به دست خریدار خواهند رسید. عکس‌ها در یک فضای آنلاین همانند ویترین یک فروشگاه عمل می‎کنند. عکس‌ها شناسه تصویری یک برند هستند.