مهم نیست که مقاله شما حاوی 1890 کلمه است و افرادی آن را به اشتراک گذاشته‌اند. اگر محتوای شما منحصر به فرد و جدید نباشد، این ارقام برای هیچ فردی اهمیت نخواهد داشت. اصیل و منحصر به فرد بودن لازمه محبوب قلب‌ها شدن است.