گوگل همواره در حال به‌روزرسانی و اعمال تغییرات بر الگوریتم خود است؛ اما این به‌روزرسانی در دو حالت به‌روزرسانی روزانه (Daily Update) و به‌روزرسانی هسته الگوریتم گوگل (Core Algorithm update) انجام می‌شود و تفاوت‌هایی بین این دو و نحوه‌ی برخورد با این تغییرات وجود دارد