یکی از خطاهای فنی و در بعضی اوقات پیچیده خطای Soft 404 است که در گوگل سرچ کنسول (Google Search Console) وب‌مستران با آن برخورد می‌کنند. این خطا با آنکه کد وضعیت HTTP، 404 را بر می‌گرداند اما با خطای معروف 404 Not Found تفاوت دارد.