طراحی وب‌سایت فروشگاهی، در دنیای جدید از چنان اهمیتی برخوردار است که اگر تا یک دهه آینده، کسب‌وکارهای فیزیکی وارد حوزه اینترنت و دنیای مجازی نشوند. از گردونه بازار کار خارج می‌شوند. درست همان اتفاقی که برای بسیاری از کسب‌وکارها در چند سال اخیر اتفاق افتاد..